Binnen Ibc ben ik, Rob Vermeulen, o.a. verantwoordelijk voor onze bankenpropositie ‘Bancaire professionals’ en onze Talentenpropositie ‘Talent for Management’. Uiteraard doe ik dit samen met de andere zeven partners van ibc: Tineke Eikelenboom, Luc Schrijnemakers, Eric Schlosser, Ernst Daemen, Jacco Willemse, Marcel ter Lingen en René Smolders. De genoemde proposities vallen onder onze strategische visie Samen Succesvol | met de menselijke maat. Hierbinnen kennen wij vier thema’s: Veranderen, Ontwikkelen, Versterken en Verjongen. We helpen onze klanten binnen deze thema’s succesvoller te worden. Graag blik ik, binnen de divisie bancaire klanten, met jullie terug op de eerste helft van 2015 en kijk ik met jullie naar de ontwikkelingen in de komende maanden.

Bij onze bancaire klanten, de Rabobank en de ING, zien we nog steeds volop dynamiek op ‘control’ van de interne organisatie, opgelegd door regelgeving vanuit controlerende financiële instanties. Daarnaast zien we ook een sterke beweging naar virtuele klantbediening ‘Drive to Web’. De bankenmarkt is fors in beweging, projecten komen los en de vraag naar consultants en interim-personeel neemt substantieel toe in 2015. Zo ‘versterken’ wij momenteel bij grote projecten rondom Klantintegriteit. Natuurlijk, reorganisaties en dus krimp zijn aan de orde van de dag, deze ‘trend’ zet de komende jaren door. De kansen voor externe partijen liggen mijns inziens in de verbinding tussen de interne en externe organisatie. Om in onze Ibc-Impact-model termen te blijven aan de ‘Klant & Markt’ kant en aan de ‘Medewerkers & Processen’ kant. De business moet doorgaan, de klant moet afnemen en liefst tevreden zijn, de medewerkers moeten anders gaan werken, volgens nieuw in te voeren processen die zorgen voor een transparante organisatie. Met ons ‘Multichannel’ programma (wellicht binnenkort om te dopen tot Omnichannel) hebben we een succesvolle aanpak die aansluit bij deze ‘trend’, met baanbrekende resultaten. Via managementsessies, een inventarisatiefase (quick scan van de bestaande processen), een kick-off, trainingen in kleine groepen en coaching on the job zetten we complete afdelingen mét hun medewerkers en managers in een relatief korte periode in beweging. Zakelijk en particulier. We helpen mee met de (persoonlijke) ontwikkeling van de adviseurs en managers in een voor hen sterk veranderde omgeving. Dit doen we voornamelijk door persoonlijke coaching. We helpen mee de, vaak vaststaande, processen beter te implementeren. , We leren de klant van de bank samen hoe hij bankzaken zélf online kan regelen. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid voor de invulling van de bancaire processen niet bij de bank te liggen maar juist bij de klant van de bank. Het Multichannel programma heeft als resultaat, minder traffic op de kantoren, minder telefonie, minder ‘handmatige’ overboekingen e.d. en dus ook minder personeel. Kortom veel meer servicehandelingen online, zodat er meer ‘quality time’ overblijft voor rendabele advisering. Hierdoor lopen de kosten van de banken fors terug, de klanten zijn positief verrast en meer tevreden, de medewerkers krijgen aandacht en de kans te ontwikkelen en de (klantintegriteit)processen worden beter nageleefd. Een mooi voorbeeld van Versterken en Ontwikkelen.

Bij diverse banken is dit programma met succes geïmplementeerd of zijn we volop bezig met de implementatie. Wij zien ook zeker kansen bij verzekeraars en overheidsinstanties.

In een volgende Nieuwsbrief zal ik meer schrijven over Samen Succesvol Verjongen. Met de inzet van jonge talentvolle mensen in combinatie met meer ervaren consultants kan je een organisatie naar ‘the next level’ brengen. Bedrijven snakken naar verfrissing, vernieuwing en, ja natuurlijk; innovatie! Ons Talent for Management programma sluit hier mooi bij aan.

Voor nu wens ik jullie een mooie zomer toe!
Rob Vermeulen
Managing Partner ibc